شمع و شاهد نقاشی ها(تازه ترین اثر منتشر شده)

این ره توشه ی سلوکی و هنری تقدیم می گردد به 175 شهید غواص ایرانی که در دفاع مقدس مظلومانه چشمان انسان و انسانیت را به پرواز پرنده پیوند زدند تا قفس ها شکسته شوند و دیوارها فرو ریزند.

«بجای آنکه

خون گریه کنم

در غم مظلومیت

شیوه ی شهادت اتان

جانم را

غواص می کنم

در معنای عبودیت

نگاه به کشورتان

از یاد نخواهیم برد

شما غواصِ

عشق بودید

ایران عشق آباد

از یاد نخواهیم برد

دفاع از نور کردید

سفیر نور بودید

ایران نورآباد »

حقیر فقیر محمد پیرحیاتی(مونس)

طرح جلد کتاب اثری از هنرمند گرافیست حسین فیلی زاده بر اساس نقاشی از محمدپیرحیاتی (مونس) تحت عنوان«نورِ ناآشنا»

 

نقدی بر کتاب «شمع و شاهد نقاشی ها»

 

«نقد، معنای حضوری متن را کشف می کند؛ 

 نقد چشمی است در راه رسیدن به چشمه 

دیدن را کفش می کند»

 

نوشتن درباره ی اثر هنری به خودی خود، دشوار است به ویژه اگر صاحب آن اثر؛ اهل قدم و قلم در ادبیات و هنر باشد. بدیهی است که خودآگاهانه اعتراف کنیم عشق به قدم و قلم صاحب این دفتر- شمع و شاهد نقاشی ها- ناخودآگاه و خودآگاه ما را تحت تأثیر رفتاری، گفتاری و نوشتاری اش نیز قرار دهد.

بر این پایه کتاب «شمع و شاهد نقاشی ها» که با نیتی مبارک آفریده شده تا یاد و خاطره شهدا، جانبازان و آزادگان هشت سال دفاع مقدس ایران زمین را به روش خود، زنده نگاه دارد؛ می تواند بخشی از این تأثیرگذاری را برملا سازد.

شاید یکی از تأثیرات عمیقی که استاد مونس بر اندیشه ی اینجانب – زهره پیرحیاتی-  و برخی از شاگردانش نهاده باشد، نگاهی بکر و سرشار از تجارب فردی و گاهی توأم با تجارب شهودی به دفاع مقدس می پردازد که هشت سال شیرمردان و شیرزنان ایرانی را درگیر خود کرده است.

البته استاد مونس معتقدند:« ما فقط هشت سال دفاع نکردیم، بلکه این هشت سال هم از ما دفاع کرد و تا ایران و ایرانی هست از آن با سینه ای ستبر دفاع خواهد کرد.».

همین نگاه شریف، عاشقانه و عارفانه به دفاع مقدس از سوی استاد مونس بود که از تعقیب پشتوانه ی حماسی و ملی اش نیز ما را غافل نمی کرد، روحیه ای که کاملا فرهنگی، ادبی و هنری بود تا «عبرت» را در کنار «حکمت» به آدمی یادآوری نماید.

به این عبارت استاد مونس توجه بفرمایید شاید با من نیز هم عقیده گردید:« شمع و شاهد نقاشی ها تجلی رفتاری نوری است که بر اندام اجسامی افتاده است که به آن نام بوم نقاشی نیز می دهند.» اینک بنده- زهره پیرحیاتی- قصد دارد عهده دار تعریف و تبیین نقاشی ها و اندیشه های متفکرانه ی هنرمندی شود که از«نور و نورشناسی» در «قدم و قلم»اش خبر می دهد.

بر این پایه می توان گفت«شمع و شاهد نقاشی ها»ی استاد مونس با ما از نور می گوید، نوری که در آثارشان به ویژه «حکمت پشت دل» فرزند «عشق»؛ نامیده می شود. استاد مونس در این مجموعه نقاشی ها روایت خویش را از عشق و نور به وادی دفاع مقدس می کشاند تا عشق را به ایران زمین حواله دهد و نور را به فرزندان این مرز و بوم ارجاع داده باشد که در هشت سال دفاع مقدس به درجه ی رفیع شهادت رسیدند.

شاید کتاب حاضر از نخستین کتابهایی باشد که تمامی نقاشی هایش در راستای دفاع مقدس به شیوه ای کاملا« انتزاعی و تخیلی»[1] ارائه گردیده است. تببین و بازنمایی هر یک از این نقاشی ها کاری سترگ و تأمل برانگیز است که بخش کوچکی از آن را بنده به عهده گرفته ام، باشد که قبول درگاه پروردگار عالمیان و شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس قرار گیرد.

 

«هشت سال دفاع کردند

 

 از خاکِ پاک ایران

 

 خود را مثال کردند

 

 در راهِ خاک ایران »

 

زهره پیرحیاتی

(دانشجوی دکتری روانشناسی)[1] . مقوله ی انتزاع و تخیل در «حکمت پشت دل » دارای وجهی غیب باورانه نیز می باشد آنچنان که در مبحث تخیل و غیب

باوری آمده است: «تجلی غیبی خداوند در نداده هایش و تجلی عینی وی در داده هایش است»