چیدمان بین راهی(در سوگ پاریس)

 

  • چیدمان بین راهی(در سوگ پاریس)*اثر محمد پیرحیاتی(مونس)که در گالری مونس برپا گردید

تقدیم به قربانیان شهر پاریس 

همان‌گونه‌که می‌دانیم پاریس شهری است  هزار چهره از لحاظ فرهنگی، ادبی، هنری،علمی، پژوهشی و... ناگهان در مکانی فرهنگی و هنری نه تنها حرمت موسیقی و شادی شکسته می‌شود بلکه حرمت انسان، انسانیت و دیگرپذیری نیز ویران می‌گردد. دقیقا در همان روزِ فاجعه تلخ پاریس ، سه تار استاد مونس بر زمین می افتد و شکسته میشود تا جاییکه سر از بدنش جداشده که بلافاصله این‌همانی، تداعی معانی ، معنا سازی تطبیقی به استاد دست میدهد  که آن‌را تبدیل به اثری هنری یعنی چیدمان «در سوگ پاریس» می‌نماید.

*قابل ذکر است  چیدمان بین راهی در سوگ پاریس زمانی شکل می گیرد که هنرمند ایرانی محمد پیرحیاتی (مونس) در حال اجرا و نمایش همزمان چیدمان« رنگین کمان پاکت ها، مسیح و کریسمس» و چیدمان «کتاب و مجلات» بوده است. لذا امکان جلوگیری از تداخل بصری و تصویری چیدمان در سوگ پاریس مقدور نبوده ولی می توان به آنچه هنرمند ایرانی در این سالها در باب «هنر بین راهی» سخن گفته اند با بیان بصری بویژه در چیدمان های اخیرشان نیز آشناتر شد .

 

 

«آرزو داشتم صلح

زندانی رؤیاها نبود

پنجره، قاب عکس دیوارها نبود

آرزو داشتم آسمان

در نگاهی بسته نمی شد هرگز

 تور در مسیر ماهی ها

ناگهان نقش نداشت

نامرئی باز نبود!» شعری از کتاب سه بال پرنده اثر محمد پیرحیاتی (مونس)