چیدمان زونکن ها(او پژوهی)

 

 

چیدمان زونکن ها تحت عنوان«او پژوهی» اثر محمد پیرحیاتی(مونس) که در«گالری مونس» برپا گردیده است تقدیم می گردد به:

 

کودکان سراسر جهان که تجلی آشکار خدواند بر روی زمین می باشند و

 

با تبریک عید سعید فطر بر مسلمانان سراسر جهان