چیدمان سبد ماندال و سیب ماندالا

«چیدمان سبد ماندال و سیب ماندالا»

 

این ره توشه هنری تقدیم می گردد به رستم سینمای ایران و جهان« استاد عباس کیارستمی»

 

«چیدمان سبد ماندال و سیب ماندالا» اثر محمد پیرحیاتی(مونس) که در طبیعت و شهر ماندال اجرا گردیده است.