چیدمان سیب کرمانشاه سلام

چیدمان «سیب کرمانشاه سلام» اثر محمد پیرحیاتی(مونس) در سال 2017 در شهر ماندال –  نروژ  اجرا گردید و در این بخش به نمایش در می آید.

این ره توشه سلوکی و هنری تقدیم می گردد به  مردم زلزله زده شهر کرمانشاه. مردمی ریشه دار در تاریخ و فرهنگ و ادب و هنر ایران زمین که تا مرز هنوز پیران و شیران و دلیران و پهلوانانش افتخار آفرین بوده و هستند.

 

«لرم، لر زاده ام ، لر داده ام شیر

لران را ساده دل دانید، همان پیر

به کرمانشاهیان از شهر ماندال

سلامی گرم دارم، عذر تقصیر»

 (مونس)