چیدمان تا نکاشته باشی نمی بینی

چیدمان «تا نکاشته باشی نمی بینی» اثر محمد پیرحیاتی(مونس) در سال 2017 در شهر ماندال –  نروژ  اجرا گردید و در این بخش به نمایش در می آید.

 

 

این ره توشه سلوکی و هنری تقدیم می گردد به آموزگار«هفت گلابه عشق» محمد بهمن بیگی


«هفت گلابه عشق داشت بهمن بیگی               هفت گلابه عشق کاشت بهمن بیگی

ایرانیان دیدند تنهاست بهمن بیگی                جهانیان دیدند گل کاشت بهمن بیگی»

(استاد مونس)