چیدمان «ایرانی سر ببازد، سرّ نبازد»

چیدمان «ایرانی سر ببازد، سرّ نبازد»اثر محمد پیرحیاتی(مونس) در سال 2018 در شهر ماندال –  نروژ  اجرا گردید و در این بخش به نمایش در می آید.

این ره توشه ی سلوکی و هنری تقدیم می گردد به فوتبالیست های غیور ایران زمین که نشان دادند چگونه ایرانی آب دیده ی میدان های بزرگ جهانی است و در شاد کردن دل ملت بزرگ و شریف ایران نیز از جان مایه می گذارد.

«بارها گفتم بگویم، بازهم

این همان ایرانی سرباز هم

این همان تیمی است که پشتش هشت سال

سر بدادیم، سرّ ندادیم، بازهم

حکمتش روزی جهان را شاد کرد

عبرت فوتبالش این بار، بازهم

مونس از کِیروش بگو، یک بار هم

آری او ایرانی و سردار هم»[1]

 [1] . در ضمن پیش از این  استاد مونس، چیدمانی دیگر تحت عنوان«درخت دانه نقاشی ها( ماندال و ماندالای درخت)» را به قهرمانان تیم فوتبال کشورمان تقدیم کرده اند.