چیدمان «به مِهر و به مُهر هنریک ایبسن»

چیدمان «به مِهر و به مُهر هنریک ایبسن»اثر محمد پیرحیاتی(مونس) در سال 2018 در شهر ماندال –  نروژ  اجرا گردید و در این بخش به نمایش در می آید.

 

 

این ره توشه ی سلوکی و هنری تقدیم می گردد به اندیشمند بزرگ ادبیات نمایشی نروژ و جهان «هنریک ایبسن».