عنوان
آن روز که پری رفت
راه حیات
مقدمه ای بر اساطیر
اسرار
اول یار
اسطوره و دین
سه بال پرنده(چاپ قدیم)
سه بال پرنده(چاپ جدید)
هنر عکاسی و شاعرانگی عکس
کتاب سِرِّ مُدَوَّر
سیمرغ بازخوانی و دیگرپذیری
علم دیداری و هنر عکاسی
نمادشناسی و اسطوره
هنرهای تجسمی و علم دیداری
گرافیک... است
از نهاوند تا ماندال
حکمت پشت دل و هنر عکاسی
چیدمان کتیبه های عشق
دلم را نقاشی می کنم
نقاشی نویسی و علم بیداری
پراکنده های پرنده
شمع و شاهد نقاشی ها
گرافیک و شعر سپید
پازُک و سالک ایرانی
تصویر سرای رولان بارت و سالک ایرانی
رولان بارت و سالک ایرانی
حکمت پشت دل و اکت
سوگواری رولان بارت برای مادرم(در انتظار چاپ)
میانجی فعالیت ارنست کاسیرر و میانجی ذات سالک ایرانی
«زبان اسطوره ارنست کاسیرر و زبان علم دیداری سالک ایرانی»
«حکمت انسی عباس معارف و حکمت پشت دل سالک ایرانی» (در انتظار چاپ)
مِهر و مُهر زندگی با حکمت پشت دل(در انتظار چاپ)
باد فیلبل نوشت های سالک ایرانی(در انتظار چاپ)
اسب سپاس و سالک ایرانی (تازه ترین اثر منتشر شده)
آشنایی با حکمت پشت دل(در آستانه چاپ)
منطق طیر عطار نیشابوری و منطق سیر سالک ایرانی(در آستانه چاپ)