چیدمان کتیبه های عشق

طرح جلد کتاب اثری از هنرمند گرافیست حسین فیلی زاده بر اساس نقاشی- چیدمانی از محمدپیرحیاتی (مونس) تحت عنوان«علم دیداری »

                                             بخشی از مقدمه ی کتاب «چیدمان کتیبه های عشق»

...کتاب«چیدمان کتیبه های عشق» اثری است در مجموعه آثار هنر چیدمانی استاد مونس که در این سالها در کشور نروژ – ماندال به اجرا درآمده است. اولین بار که چشمم به چیدمان های «کتیبه های عشق» افتاد چنان تأثیر شگرفی بر دل و جانم نهاد که ناخودآگاه این جمله ی «سپهری» را با صدای بلند بر زبان آوردم:«من از هجوم حقیقت به خاک افتادم».

چیدمان هنرمند ایرانی در شهر ماندال- نروژ-  به قدری خلاقانه، نوآورانه و عارفانه است که گویی بخشی از   فرهنگ،هنر و عرفان کشور عزیزمان ایران در آن کشور تجلی کرده است. جدای از تصاویر هنرمندانه حک شده بر کتیبه ها، نظمی در آنها موج می زند که حاکی از نظم وجودی خالق اثر و هم نشانه ای از نظم موجود در طبیعت است و توانمندی های هنرمند ایرانی در فضاسازی های بصری را نیز آشکار می سازد که به این بخش خواهیم پرداخت. رنگهای مورد استفاده در کتیبه های (به ویژه آبی و زرد که در طبیعت و معماری عرفانی ایرانی اسلامی به وفور به چشم می خورد)  فرو رفته در بستر خاک دستی به سمت آسمان بلند کرده اند همچنان که اولین عکس مشاهده شده در این چیدمان ها از خود هنرمند نیز یادآور این مطلب می باشد:«فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر». شاید نگاهی دقیق و موشکافانه به کتیبه های هنرمند ایرانی تلنگری باشد برای بهتر دیدن، احترام به خلقت و یافتن خویشتن حقیقی انسان.

براین پایه  می توان گفت«کتیبه های عشق» اثری است که ناخودآگاه و خودآگاه انسان را درگیر خویش می نماید و امکان دیدن را از مکان اجرای هنرمند فراتر می برد تا به «دیدار» رهسپار گردد. این هنرمند خلاق سالهاست با آثارش در هر دو ساحت بیان بصری و بیان زبانی چشم و دل ما را نوازش می دهد و به اندیشیدن دعوتمان می نماید.

به عبارت دیگر«کتیبه های عشق» سرگذشت یک نگاه و اجرای آن نگاه و اندیشه را در سرنوشتش نشان می دهد. اوج این مفهوم و معنا را می توان در به کارگیری« شمع نقاشی های» هنرمند ایرانی در اثر تازه اش مشاهده نمود. بدیهی است اگر بگوییم هنرمند ایرانی در کشف و شهودهای هنری خویش چنین آثار گرانسنگ و شگفت آوری را می آفریند  که دل هر انسان صاحب وجدان ، ذوق و اندیشه و زیباپسند را از درون به تسلیم، تکریم و تحسین در برابر آثارش وامی دارد آن گونه که نگارنده ی این سطور را دچار خویش نموده است.

فضاسازی های بصری استاد مونس به اندازه ای جذاب و گیراست و این احساس به بیننده دست می دهد که پیش از این تجربه اش ننموده است و ما را به یاد این جمله استاد می اندازد:« زیارت، رفتن از شهری به شهر دیگر نیست اگر زندگی را زیارت کنی». ...

زهره پیرحیاتی

(روانشناس)