راه حیات

راه حیات

طرح جلد کتاب اثری از هنرمند گرافیست سید پارسا بهشتی شیرازی می‌باشد.

راه حیات

راهِ حیات تراواشاتی از حالتهای نهانی و امکان پذیر آدمی است؛ حالتهایی که آدمی خود شناسنده آن و موضوع نیز خودِ انسان است؛ یعنی فاعل و مفعول خودت می باشی .
تو قبل از این که به آن پی ببری ، او به تو خیره شده ، انگار تو کاری  نمی کنی و اوست که در این کار تو را یاری می دهد. در راه حیات به جایی نمی رسی،فقط با راه آشنا می شوی ؛ راهی که رهرو آن نیز خودت هستی . نیت راه حیات ارتباط تنگاتنگ یک جهان بینی خاص نیست که تو را به مسیر یا جهتی مشخص و با قاعده های چارچوب دار بکشاند ، بلکه در تدارک آن است که به داشته ها و یافته های درونی ات هرچند هم ناپیدا باشد تلنگری بزند تا در زندگی اجتماعی امان نیز کاربردهایش را ببینیم .
در راه حیات می خوانید که چگونه تجسم یک انسان می تواند حضور درونی ترین نور و نیروها را درک کند و به تجلی آن ها در کردار و رفتارمان امیدوار باشدو
راه حیات زندگی توست بی آن که از کسی انتظاری داشته باشی و زندگی من است بی آن که منتظر تو باشم ولی به قدری به هم نزدیک می شویم که گاهی شعور شهودیمان با هم دیدار می کنند. در راهِ حیات، پیرِ حیات آموزگارم بود و خودِ حیات می تواند راهنمای تو باشد.

محمد پیرحیاتی (مونس)